Boombeheer

Bomen hebben binnen ons groenbeheer een speciale plaats ingenomen, omdat als het om bomen gaat, er nou eenmaal extra zorg en aandacht vereist is. Voor het aanplanten van de boom is het wenselijk om groeiplaatsverbetering toe te passen. Tevens dienen de bomen goed verankerd te zijn, zodat er een goede kluitontwikkeling ontstaat. Ook verlangt iedere boomsoort een andere (begeleidings)snoei, waardoor het boombeheer een specifiek specialisme is, binnen het groengebied. U bent als boom eigenaar verplicht uw bomen jaarlijks te laten keuren op stabiliteit, takbreuk en eventueel op vallend dood hout volgens de VTA methode.

Binnen het boombeheer heeft Veldhuizen GroenBeheer veel ervaring en beschikken wij over de kennis om bij (oude) slecht groeiende bomen, de omstandigheden te verbeteren, waardoor deze in vitaliteit en conditie toenemen. Tevens zijn wij Europees gecertificeerd in het keuren van bomen volgens de wettelijke VTA methode.

Tevens kunnen wij (een deel van) uw bomenbestand opnemen in ons controle- en verzorgingssysteem, waarbij er jaarlijks keuringen plaats vinden en op gezette tijden werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan snoeien, biologische plaagbestrijding en standplaatsverbetering.

Voor meerdere zaken van advies en uitvoering die u met een competente en ideeënrijke partner wilt afwikkelen, kunnen wij u met onze betrokken kleinschalige benadering geheel van dienst zijn.

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een succesvolle marktpartij die voor de meest uiteenlopende projecten wordt benaderd.